Rotterdamse strategie laadinfrastructuur

Een elektrische stekker in een auto

Door de komst van de Zero Emissie Zone voor Stadslogistiek (ZES-zone) in 2025, zal steeds meer goederenvervoer elektrisch of op een andere manier uitstootvrij zijn. Ook rijden naar verwachting in 2030 alle RET-bussen en een kwart van het personenvervoer elektrisch. De vaartuigen voor personenvervoer over water zullen dan ook elektrisch zijn. Dat alles vraagt om een slimme laadinfrastructuur in en rond de stad. Met de strategie Laadinfrastructuur 2021-2030 Positief Geladen investeert de gemeente Rotterdam de komende jaren in een versnelde uitbreiding van het laadnetwerk voor alle doelgroepen.

Convenant Zero Emissie Stadslogistiek

Voor de overstap naar elektrisch voor goederenvervoer ondertekende de gemeente in december 2020 al een convenant met 56 partijen uit de logistieke sector. Inmiddels is het door meer dan zestig organisaties ondertekend. Elke convenantpartij voert een aantal acties uit dat bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van de zero emissie stadslogistiek. Een van de acties van de gemeente Rotterdam is het vaststellen van de laadstrategie.

Laadinfrastructuur voor bestelbusjes

Rotterdam wil met de laadstrategie de overstap naar elektrisch vervoer optimaal faciliteren én versnellen. Van al het logistieke vervoer lopen bestelbusjes het meest voorop in de overstap naar elektrische varianten. Voor bestelvoertuigen groeit dit marktaandeel nog sneller door de ZES-zone. Voor busjes die ’s avonds mee naar huis gaan en niet op eigen terrein kunnen worden opgeladen, zullen laadpalen in de wijk beschikbaar komen. Voor voertuigen die overdag moeten bijladen, werkt Rotterdam aan openbare snelladers. Bij publieke laadpunten is 100% groene stroom het uitgangspunt, zodat ook de productie van de energie voor elektrisch rijden met zo min mogelijk emissie gepaard gaat.

Laadinfrastructuur voor zwaardere vrachtwagens

Zwaardere vrachtwagens (categorie N2 en N3) staan nog aan het begin van de transitie, maar ook hier is de ZES-zone een grote stimulans voor schoon vervoer. Het laden van zware voertuigen zal naar verwachting voor een groot deel op distributiecentra en andere logistieke bedrijfslocaties gebeuren, zodat de batterij ’s nachts of tijdens laden/lossen kan worden opgeladen. De focus van de gemeente zal daarom tot 2025 met name liggen op het inventariseren van de laadbehoefte op bedrijventerreinen. Samen met netbeheerder Stedin, ook partner van het Convenant ZES, wordt de energievraag per gebied in kaart gebracht. Hierna kan de laadinfrastructuur in hoog tempo worden uitgebreid. Slimme laadtechnieken, die pieken en dalen op het elektriciteitsnet beperken, zijn het uitgangspunt.

Openbaar basisnetwerk

Daarnaast komt er een openbaar basisnetwerk van snelladers dat geschikt is voor zware logistieke voertuigen, zodat deze altijd snel kunnen bijladen. De gemeente werkt aan de inventarisatie en realisatie van dit soort locaties op de belangrijkste stedelijke toegangswegen.
Uitwerking en uitvoering van de strategie Laadinfrastructuur 2021-2030 moet leiden tot een laadnetwerk dat voldoet aan de laadbehoefte van alle logistieke partijen. Kijk voor meer informatie en de volledige strategie Laadinfrastructuur 2021-2030 Positief Geladen op www.rotterdam.nl/elektrischrijden.

Hoe ga jij laden?

De logistiek makelaars van de Gemeente Rotterdam helpen ondernemers graag op weg met gratis persoonlijk advies en praktische tips. Klik hier voor meer informatie of neem direct contact op via ecostars@rotterdam.nl.


Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?